Ons Vriendje 11-2-2018

English version below.
Vriendje op schoot bij Leendert

Vandaag zal ik een stukje schrijven over ons vriendje, de hond: Vriendje.

Vriendje is gevonden op het eiland Corfu in Griekenland. Ze was alleen en op zoek naar aandacht en voedsel langs een drukke weg genaamd de Vrionisi dichtbij Corfu-stad. We weten niet zoveel van deze periode in haar leven behalve dat ze werd opgevangen door een vriendelijke Nederlandse dame die daar een asiel runt. De honden die bij haar terechtkomen worden medisch gecheckt en behandeld en de foto’s van de honden worden op een Nederlandse website geplaatst voor het uitkiezen door mensen die op zoek zijn naar een nieuwe ‘vriend’. De meeste honden hebben geen geweldige start gehad. Wij denken dat Vriendje dat ook niet heeft gehad. Toen we haar foto zagen leek ze een erg angstig en ondeugend hondje. Een beetje verdrietig zelfs, maar Leendert was op slag verliefd en we namen contact op met de organisatie.

De eerste keer dat we haar zagen was bij een stel thuis dat meer honden opving voor die organisatie. Zodra ik ging zitten sprong Vriendje, toen nog Vriona, bij me op schoot en begon ze me te verleiden door het schattigste hondje te zijn wat ik ooit gezien had. We zijn met haar gaan wandelen en ontdekten dat ze zindelijk was en ook niet graag op een natte vieze ondergrond liep. Ze was een heel net hondje en die dag heeft ze ons hart gestolen. Toen we terugreden waren we het er beiden over eens dat we meteen thuis aangekomen zouden bellen om te laten weten dat we Vriona wilden houden voor de rest van haar leven.

Vriendje in de tuin

Haar naam, Vriona, kreeg ze toen ze gevonden werd naast de Vrionisi weg en wij pasten dit aan naar Vriendje. Toen ze in het asiel kwam schatten ze haar leeftijd op 2 jaar maar bij de medische ingreep bleek ze veel jonger te zijn. Ze was ongeveer 7 a 8 maanden oud toen ze bij ons kwam en haar geboortedatum werd op 1 januari 2013 vastgesteld.

Vanaf dag 1 is ze ons Vriendje. We zijn gek op haar om hoe schattig ze eruit ziet, hoe grappig ze is, dat ze ons volgt waar we ook gaan en dat ze het liefst gezellig op schoot of op zijn minst heel dicht bij ons wil zijn. We hadden ook wel wat opstartprobleempjes met haar pubergedrag. Ze kon soms als ze los was ineens tegen ons beginnen te blaffen en happen. Het was dan moeilijk haar weer aan te lijnen en kalm te krijgen. Na een aantal van dit soort uitvallen besloten we om met haar naar een hondenschool te gaan. Niet alleen om haar te leren zich te gedragen maar vooral ook om onszelf te leren hoe met een hondje als dit om te gaan.

Zes maanden later hadden we voldoende geleerd en de tijd hielp een handje mee ook. We kregen een band en begonnen elkaar beter te begrijpen. Inmiddels hebben we een lief en aangepast hondje dat af en toe ook wel een beetje ondeugend is, maar daar kunnen we alleen onszelf nu nog de schuld van geven aangezien we weten hoe haar te domesticeren.

Vriendje op het Bolwerk te Utrecht

Our little friend 11-2-2018

Today I will write a small story about our little friend, the dog: Vriendje.

Vriendje going the other direction

Vriendje was found on the Island of Corfu, Greece. She was alone and roaming around the Vrionisi highway near Corfu town looking for food and attention. We don’t know much about this period in her life. Only that she was brought to a lovely Dutch lady who has a dog shelter over there. The dogs that are found and brought to her shelter are medically checked and cared for, their photos are placed on a Dutch website to be seen by people who want a new friend. Most of the dogs in that shelter did not have a great start in life. We think Vriendje did not have a great start either. When we saw her picture on the site she seemed a very naughty and anxious little dog. She seemed a bit sad even. But Leendert fell in love with her the minute he saw this picture and we got in contact with the organization.

The first time we met her was in a host family house in The Netherlands. The minute I sat down she jumped on my lap and started to seduce me, being the cutest little dog you have ever seen. We went for a walk with her and found out she was already housebroken and did not like to walk on wet and dirty soil. She was a very clean and neat dog and she stole our hearts that day. When we drove back we were convinced we would call the host to let her know we wanted Vriona to stay with us for the rest of her life.

Her name, Vriona, was given to her when she was found near the Vrionisi highway and we changed it to Vriendje, which means: little friend. When she was brought to the shelter they thought she was almost 2 years old, but after the medical intervention, just before she came to The Netherlands, they found out she was younger. About 7 or 8 months, her day of birth was gauged at 1-1-2013. Vriendje is our little friend from day one. We adored this creature being very cute, very affectionate, following every step we took and wanting to sit on our lap or at least near us closest as possible.

Vriendje and me in Penvenan

We also had some issues with her adolescent behavior. When she was off the leash she sometimes started to bark and attack us and we had trouble getting her on the leash again to calm her down. After a few bouts of this outrageous behavior we took her to dog school. Not only to teach our dog to behave better, but also to teach me and even Leendert how to handle this dog.

After six months we had learned a lot, time turned out to be a healer as well. We bonded and got to understand each other better.

Nowadays, we have a very sweet and devoted dog who is still a bit naughty and spoiled, but we can only blame ourselves for that, now we know how to domesticate her.

Looking out of the castle window at Tonquedec

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.