Driemaal is scheepsrecht. 5-2-2018

English version below
Chateau de la Mine

Op zaterdag 10 juni 2017 besloten we dat dit het huis is waar we willen wonen na het bekijken van een dozijn andere mooie huizen met vergelijkbare eigenschappen maar net niet voldoende passend bij al onze wensen.

Het was het derde huis waarop we een bod uitbrachten, dus deze keer zou het raak moeten zijn. Terugkijkend op het eerste huis waarop we een bod uitbrachten ben ik blij dat dat niet doorging. Sommige andere favorieten blijven ons nog steeds bij en als we voldoende geld hadden gehad om twee huizen te kopen ten einde eentje op te knappen en als vakantiehuis te verhuren dan hadden we dat waarschijnlijk gedaan. Voorlopig blijft het bij dit ene enorme huis want werkelijk. Het heeft het allemaal:

 • Grandeur als van bourgeoisie maar in ‘the middle of nowhere’
 • Niet te dichtbij onze vriendelijke buren opdat Leendert hen niet stoort wanneer hij drumt
 • Ver genoeg van drukke wegen en steden
 • Genoeg ruimte om onze dromen te vervullen zowel binnen als buiten
 • Frisse lucht en echt donkere nachten om de Melkweg te kunnen zien
 • Prachtige omgeving en een mooi uitzicht op ons park
 • Het huis heet “Le Chateau” en is onderdeel van een Nationaal Park
 • De kust is niet heel ver rijden. Binnen een uur ben je aan de noord, west en zuidkust.

Op 21 juni kregen we het goede nieuws dat ons bod geaccepteerd was door alle eigenaren. Het huis was verdeeld in vier appartementen en een van de eigenaren was nog minderjarig en woonde bovendien op St. Barthelemy. De makelaar vertelde ons dat we waarschijnlijk begin september de sleutels zouden kunnen ontvangen maar op zijn laatst 31 oktober 2017. We dienden beiden ons ontslag in twee maanden voor de laatste werkdag en begonnen de verhuizing te organiseren.

Op 11 augustus zijn we getrouwd op een interessante en mooie locatie: De Sonnenborgh, sterrenwacht en museum in Utrecht op loopafstand van Leenderts ouders. We huurden de kleine bibliotheek en het planetarium waar we een lunch hadden met onze naaste familie. De dag erna nodigden we onze vrienden en andere familie uit in het café waar wij elkaar voor het eerst zagen om ons huwelijk te vieren en om ons geluk te wensen met ons avontuur in Frankrijk.

Na een paar dagen huwelijksreis in Bergen, de plaats waar Leendert opgroeide aan de Noordzeekust, begonnen we met het inpakken van onze eerste spullen die naar de opslag werden gebracht van het verhuisbedrijf dat onze verhuizing naar Frankrijk regelde. Ondertussen werkten we nog door tot aan de laatste week van augustus wat een behoorlijk intensieve en spannende week was.

Op vrijdag 1 september overhandigden we de sleutels aan de nieuwe eigenaar van ons rijtjeshuis in Utrecht en met ons Twingootje tot de nok toe gevuld reden we richting Finistère; het einde van de wereld.


Grandeur als van bourgeoisie maar in ‘the middle of nowhere’

Third time’s the charm 5-2-2018

On Saturday the 10th of June we decided that this would be the house for us after seeing a dozen of other houses with almost all the same characteristics but just not everything we wanted.

It was the third house that we made an offer for so this one must be it. Looking back now this house is even better than the first house we really wanted to buy. Some of the other houses still charm us very much and if we would have the resources to make these houses perfect again to sell or rent as holiday apartments we probably would. For the moment we can only go for the best within our means. It really has it all:

 • Its bourgeois grandeur but within the countryside.
 • Not too close to our lovely (future) neighbors so we do not keep them awake when Leendert plays the drums.
 • Far enough from busy roads and villages.
 • Enough space to live and fulfill our dreams inside and outside.
 • Fresh air and deep blue skies at night. It is really dark when it’s night.
 • Beautiful surroundings and also a nice view over our own park garden.
 • The house is called: “Le Chateau” and is part of a National Park.
 • The coast is not very far. Within an hour drive we can be at the north, west and south coast. But that is everywhere in Brittany except more land inwards.

June 21th we got the news that our offer was excepted by all the vendors. This house has been divided into 4 apartments and one of the vendors heirs, who was still a minor, lives in St. Barthelemy. The real estate agent said to us that we could expect to receive the keys and start living in the house somewhere between the beginning of September but latest 31th of October 2017. We both handed in our resignation letter 2 months before the end of August and started to arrange our move to France.

August 11th we got married on a lovely location: De Sonnenborgh, observatory and museum in Utrecht at walking distance from Leenderts parents. We rented the little library and planetarium where we had lunch together with our closest family. The day after we invited our friends and other family in the café where we first met to celebrate and to wish us luck with our adventure of moving to France.

After a few days of honeymoon in Bergen, the place Leendert grew up in near the Dutch coast, we started to pack our belongings for the first shift of moving all our furniture to the storage of the company which will move it all to our new house. In the meantime we still worked until the last week of August which was kind of a stressful, busy week.

At Friday the first of September we passed the keys on to the next owner of our little, three storey house in Utrecht and left the Netherlands with our small car fully packed on our way to Finistere, the end of the world.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.