De eerste stappen naar onze emigratie. 4-2-2018

English version below

Deze nieuwe website verdient een introductie van mij als maker en een toelichting waarom deze site mijn oude Nederlandse site: http://www.snackbarbie.nl gaat vervangen. Ik zal in dit blog(s) gaan schrijven over mijn avontuur en de noodzaak om internationaal te worden.

Ik en mijn man zijn bezig te emigreren naar het mooie Frankrijk en om precies te zijn naar het uiterste westen ervan: Bretagne, Finistere. Wij allebei hebben in onze jeugd al kennisgemaakt met Bretagne en sinds wij elkaar kennen (12 jaar geleden) zijn we opnieuw naar Bretagne gegaan op onze vakanties. We houden van het ruige, afwisselende kustgebied en de echt nog donkere nachten met de heldere sterrenhemel zonder licht- of luchtvervuiling, de stilte (geen snelwegen!) en het feit dat het bij de Centraal Europese tijd hoort maar veel westelijker ligt dan Londen, ergo: langere avonden.

Vorig jaar zijn we gestart met het bezichtigen van het eerste aantrekkelijke huis in de bossen van St. Goazec’s Kasteel: Trevarez. We leerden twee vriendelijke makelaars kennen die ons daarin rondleidden en ons avontuur was begonnen.

Veel dingen gingen verkeerd bij het verkoopproces van dat eerste voormalige boswachtershuis en na een paar maanden van op en neer rijden (10 uur enkele reis) werden we geïnformeerd dat de verkoper niet gemachtigd was het huis te verkopen. Op dat moment zijn we nieuwe zoekopdrachten gestart ook bij andere online aanbieders op zoek naar een huis dat voldeed aan onze wensen:

  • geen licht- of luchtvervuiling (we willen de hele Melkweg kunnen zien)
  • geen naaste buren
  • geen drukke weg
  • voldoende ruimte in en om het huis
  • een mooi uitzicht en mooie omgeving
  • niet te ver van de kust

En natuurlijk vonden we een tweede huis dat we graag wilden gaan bezichtigen de eerstvolgende keer dat we weer in Bretagne waren. Dit mooie huis lag in Rostrenen maar er was net een bod uitgebracht toen we onze reis al gepland hadden. Omdat er nog niets was ondertekend hebben we toch gevraagd om een bezichtiging van het huis en toen we daar waren wilden we er wel zo graag wonen dat we een hoger bod deden. De eigenaar had weinig vertrouwen door eerdere ervaring en bleef bij het eerst bod dat zijn vraagprijs was. Dus zochten wij weer verder naar de volgende favoriet. Op 1 juni 2017 reden wij opnieuw naar Frankrijk voor een vakantie van 10 dagen, waarvan we de eerste drie nachten bij vrienden in de Sarthe op hun kasteel overnachtten. Het was de week van Pinksteren dat we in een huisje in Finistere zaten om 10 van de, met vlaggetjes op de kaart van Bretagne gepinde, favoriete huizen te gaan bezichtigen en, vanwege de feestdag, hadden we nog vier dagen over.

Het eerste huis, The first house, La premiere maison

On our way to become French 4-2-2018

This new website earns an introduction from me as creator and an explanation why this website should replace my other Dutch website: http://www.snackbarbie.nl. I will write this blog(s) to explain about my adventure and the need to go international with my site.

Me and my husband are on the way to emigrate to the lovely country of France and to be more specific to the most western part of it; Brittany, Finistere. We both have visited Brittany when we were children and since we met (12 years ago) we started to visit it again. We love the roughness and beauty of the coast, the deep blue skies at night without pollution of city lights, the fresh air, the quiet (no highways!) and the fact that it is in the time zone of Central Europe but in the west on the same latitude as Plymouth, meaning longer evenings.

Last year we visited the first lovely little fairytale house in the woods of St. Goazec’s castle; Trevarez (pic 1 and 2). We met two fine real estate agents who showed us around and our adventure started.

A lot of things were wrong with the selling of that formerly forest keepers house and after a few months of paying visits (10 hour drive one way) we were informed the vendor wasn’t legally allowed to sell it. We started to look again for a house that lived up to our wishes:

> no light or air pollution (being able to see the entire Milky Way)

> no neighbors close by

> no busy road

> enough space in and around the house

> a beautiful view and surroundings

> not too far from the coast

And of course we found another favorite which we wanted to see on our next visit. The beautiful house in Rostrenen (pic 6) was just under offer but nothing has been signed yet so we still wanted to see the property and made a higher bid. The owner had not much confidence in us and did not want more money so there we were again with a blank canvas on the lookout for our next favorite. In June we had 10 days of which we also stayed 3 with friends in their castle in the Sarthe being welcomed very warmly as always. It was the weekend of Pentecost that we booked a week in a little gite in Finistere to pay a visit to see 10 of our favorite houses we had marked on our map with small flags but Monday was a bank holiday so we had 4 days left.

Een Sprookje, A fairytale, Un conte

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.